SLUŽBY

NEPOSKYTUJEME

  • Znalecká vyšetření
  • Léčbu návykových nemocí
  • NEMÁME SMLOUVU S POJ. 209 ( Zaměstnanecká pojišťovna Škoda)